Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Antagna och lagakraftvunna detaljplaner

I Malung-Sälens kommun antas 8-12 planer varje år. Oftast är de senaste planerna de mest intressanta men även äldre planer kan vara aktuella för genomförande. Oavsett ålder gäller en detaljplan tills den upphävs eller ersätts av annan detaljplan.

Följande detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft under 2017 till 2024:

Detaljplan för Toppstuga Tandådalen

Antagen av KF 2024-02-26 §6
Laga kraft 2024-03-29

*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden MSN=Miljö - och stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Tandådalens Fjällvillor

Antagen av MSN 2023-03-01 §95
Laga kraft 2023-03-30

Detaljplan för Bostäder vid Höken - & Gladanliften

Antagen av MSN 2023-03-27 §19
Laga kraft 2023-04-25

Detaljplan för Lift och Pistområde Kullen & Backen

Antagen av MSN 2023-04-26 §45
Laga kraft 2023-06-01

Detaljplan för Aktivitetscenter Klabbvägen

Antagen av MSN 2023-04-26 §46
Laga kraft 2023-06-0

Ändring av detaljplan för Handelscenter i Lindvallen

Antagen av MSN 2023-04-26 §47
Laga kraft 2023-06-01

Detaljplan för Bostäder söder om lift 303, Lindvallen

Antagen av MSN 2023-07-12 §91
Laga kraft 2023-08-03

Detaljplan för Personalboende vid handelscenter, Lindvallen

Antagen av MSN 2023-09-27 §112
Laga kraft 2023-10-30

Detaljplan för Stjärnvägen Öster

Antagen av KF 2023-10-30 §127
Laga kraft 2023-12-01

*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden MSN=Miljö - och stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Öjesgården

Antagen av MSN 2022-04-07 §40
Laga kraft 2022-05-05

Detaljplan för Simhall i Malung

Antagen av KF 2022-04-26 §42
Laga kraft 2022-05-25

Ändring av Detaljplan för Stöten Ranch Norra

Antagen av MSN 2022-09-15 §95
Laga kraft 2022-10-17

Detaljplan för Norra Orrbacken

Antagen av KF 2022-09-26 §91
Laga kraft 2022-10-26

Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs

Antagen av KF 2022-09-26 §90
Laga kraft 2022-10-26

Detaljplan för Bebyggelse längs Stjärnvägen

Antagen av KF 2022-09-26 §88
Laga kraft 2022-10-26

Detaljplan för Kvarnholen, del av Gusjön 4:65

Antagen av KF 2022-09-26 §89
Laga kraft 2022-10-26

Detaljplan för Elverket i Malung

Antagen av MSN 2022-10-20 §103
Laga kraft 2022-11-21

Detaljplan för Förtätning Västra Sälen 3:125 & del av3:3

Antagen av MSN 2022-10-24 §114
Laga kraft 2022-11-22

*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden MSN=Miljö - och stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Handelsområde,Stöten centrum

Antagen av MSN 2020-12- 10 §128
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Bostäder vid Granfjällsliften

Antagen av MSN 2020-12- 10 §129
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Stugby på del av Berga 9:3

Antagen av MSN 2020-12- 10 §127
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Orrmyrheden 1:2 m fl

Antagen av MSN 2020-12- 10 §125
Laga kraft 2021-01-11

Ändring av detaljplan för Ravinen Västra Sälen 8:62

Antagen av MSN 2021-02- 04 §11
Laga kraft 2021- 03 - 09

Detaljplan för Östra Sälen 8:116

Antagen av MSN 2021-03-04 §22
Laga kraft 2021- 04 - 01

Detaljplan för Handel vid Färdsjövägen

Antagen av KF 2021-04-26 §21
Laga kraft 2021- 05- 26

Detaljplan för Östra Rönningen

Antagen av KF 2021-05-24 §40
Laga kraft 2021- 06- 23

Detaljplan för Fjällvärme i Lindvallen

Antagen av MSN 2021-06-24 §82
Laga kraft 2021- 07- 23

Detaljplan för Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5

Antagen av MSN 2021-06-24 §85
Laga kraft 2021- 07- 23

Detaljplan för Polisstation

Antagen av KF 2021-01-25 §2
Laga kraft 2021- 10- 04

Detaljplan för Västra Sälen 8:70

Antagen av MSN 2021-09-16 §112
Laga kraft 2021- 10-15

*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden MSN=Miljö - och stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan Fjällsåsgården & Wasagården

Antagen av MSN 2019-06-20 §67
Laga kraft 2020-03-05

Detaljplan Nissvägen

Antagen av MSN 2020-02-20 §25
Laga kraft 2020-03-27

Ändring av Detaljplan Stöten Personalbostäder. Södra

Antagen av MSN 2020-03-26 §37
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av Detaljplan Stöten Centrum, Lägenhetshotell

Antagen av MSN 2020-03-26 §35
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av del av Detaljplan Kullen & Backen, T.Kronopark 1:426&1:427

Antagen av MSN 2020-03-26 §36
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av Detaljplan Ravinen

Antagen av MSN 2020-03-26 §33
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av del av Detaljplan Kullen & Backen, T.Kronopark 1:436

Antagen av MSN 2020-04-29 §47
Laga kraft 2020-06-02

Detaljplan för Myrflogården, Mornäs 16:71

Antagen av MSN 2020-06-18 §68
Laga kraft 2020-06-24

Detaljplan för Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Antagen av KF 2020-06-22 §66
Laga kraft 2020-07-18

Detaljplan för Gusjön 6:111

Antagen av MSN 2020-05-28 §55
Laga kraft 2020-06-26

Detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten

Antagen av KF 2020-05-25 §39
Laga kraft 2020-06-24

Ändringa av detaljplan för Sälen, söder om Elljusvägen

Antagen av MSN 2020-10-01§97
Laga kraft 2020-10-19

*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden MSN=Miljö - och stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan Mobyarna 5:9 mfl, Mobygärdet

Antagen av MSN 2019-06-20 §69
Laga kraft 2019- 07 -16

Upphävande Huden1, Huden2, Huden3, Grönland 61:7 samt del av Grönland 61:4

Antagen av MSN 2019-06-20 §68
Laga kraft 2019- 07 -16

Ändring Brf Vintergatan 1

Antagen av MSN 2019-03-14 § 27
Laga kraft 2019- 04 -15

Detaljplan Gusjön 4:69 i Kläppen

Antagen av MSN 2019-03-14 § 26
Laga kraft 2019- 04 -15

Detaljplan Trollbäcken mitt

Antagen av KF 2018-05-07 § 49
Laga kraft 2019-02-05

Detaljplan Bostäder inom Västra Sälen 5:554 & del av 5:512 i Lindvallen

Antagen av MSN 2019-06-20 §66
Laga kraft 2019- 07 -16

Detaljplan Högstrand 1:11, 1:54

Antagen av KF 2019-03-25 § 23
Laga kraft 2019- 04 -25

Västra Gammelgårdsområdet - Delen Centrala Grönområdet

Antagen av KF 2019-05-06 §45
Laga kraft 2019- 10 -30


Ändring del av detaljplan Kullen & Backen

Antagen av BN 2018-09-27 §86
Laga kraft 2018-10-22

Detaljplan för Bügelhof vid Sälfjällstorget

Antagen av BN 2018-06-28 §60
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan Personalbyggnad, Ö.Sälen 8:12

Antagen av BN 2018-06-28 §62
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan för Martebäcken, Digernäs 5:1

Antagen av KF 2018-06-18 §73
Laga kraft 2018-07-16

Detaljplan för Prinsgårdarna

Antagen av KF 2018-06-18 §71
Laga kraft 2018-07-16 

Detaljplan för Förtätning Grandgårdarna

Antagen av KF 2018-06-18 §69
Laga kraft 2018-07-16

Ändring del av detaljplan Stöten Mitt i Pisten

Antagen av BN 2018-05-31 §43
Laga kraft 2018-07-04

Detaljplan för Timmerbyn västra

Antagen av KF 2017-12-18 §155
Laga kraft 2018-03-23

Detaljplan för Fäbodvägen

Antagen av BN 2018-02-01 §1
Laga kraft 2018-03-12

Detaljplan för Selvägen

Antagen av BN 2017-12-13 §103
Laga kraft 2018-01-10

Detaljplan Rörbäcksnäs 40:50

Antagen av KF 2018-11-26 § 106
Laga kraft 2018-12-27

Detaljplan för Tomt Eriks väg

Antagen av KF 2018-06-18 § 67
Laga kraft 2018-11-20

 Detaljplan för Fjällbäcken

Antagen av KF 2018-10-22 §101
Laga kraft 2018-11-19

Ändring del av detaljplan Sälen, område öster om länsväg 297

Antagen av BN 2018-06-28 §63
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan för Mottagningsstation 

Antagen av BN 2018-06-28 §61
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan för Lgh Västra Sälen 12:3

Antagen av KF 2018-06-18 §68
Laga kraft 2018-07-16

Detaljplan för Fjällhemsvägen

Antagen av KF 2018-06-18 §70
Laga kraft 2018-07-16

Ändring del av detaljplan Skidtorg Trollbäcken

Antagen av BN 2018-05-31 §42
Laga kraft 2018-07-04

Detaljplan för Skistar Lodge Hundjället

Antagen av KF 2018-05-07 §50
Laga kraft 2018-06-06

Ändring del av detaljplan Stöten

Antagen av BN 2018-02-01 §2
Laga kraft 2018-03-12

Detaljplan för Timmerbyn Top

Antagen av BN 2017-08-30 §63
Laga kraft 2017-10-03

Detaljplan för Digernäs 5:5 och 1:45

Antagen av KF 2017-05-29 §70
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Solbacken

Antagen av KF 2017-05-29 §71
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Joängets Fjällgård

Antagen av BN 2017-02-15 §11
Laga kraft 2017-03-14

Detaljplan för Torglägenheterna

Antagen av BN 2017-06-28 §53
Laga kraft 2017-07-27

Detaljplan för Fjällgläntan Övre

Antagen av KF 2017-05-29 §72
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Brf Vintergatan

Antagen av BN 2017-05-24 §38
Laga kraft 2017-06-29

FÖP Mobergskölen Airportcenter

Antagen av KF 2016-04-18 §29
Laga kraft 2017-02-13​


*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden MSN=Miljö - och stadsbyggnadsnämnden

Söker du äldre detaljplaner?

Kontakta oss

Planavdelningen
plan@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-09