Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

FÖP Mobergskölen Flygplats

För att möta ökat behov av transporter till turistanläggningarna i Sälenfjällsområdet, men även till Trysilområdet, finns en önskan att utveckla den befintliga flygplatsen på Mobergskölen. Inför en sådan utveckling tas en fördjupad översiktsplan (FÖP) fram för att kunna göra en avvägning mellan olika allmänna intressen.

Verksamheten vid befintlig flygplats nordost om Rörbäcksnäs planeras att utvecklas så att den kan ta emot charterflyg, linjefart och taxiflyg. En förlängning av befintlig bana till 2 500 meter samt breddning till 45 meter planeras, dessutom utbyggnad av stationsområde och installation av instrumentinflygningshjälpmedel. Ett handelsområde planeras tillsammans med flygplatsens terminalfunktioner (Airport center) motsvarande ca 40 000 kvm. I den fördjupade översiktsplanen görs en avvägning mellan olika allmänna intressen och FÖP:en fungerar sedan som en vägledning i användandet av mark och vatten.

 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige: 2016-04-18 §29,

och vann laga kraft: 2017-02-13.

Den antagna fördjupade översiktsplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 652.8 kB.

Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 236.5 kB.

Utlåtande. Pdf, 677.5 kB.

Handelsutredning Pdf, 7.2 MB.

Analys vägtrafik Pdf, 653.8 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 21 MB.

Sidan uppdaterad: 2023-02-20