Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Läsårstider och ledighet

Här hittar ni skolans och förskolans läsårstider och vad som gäller för ansökan om ledighet. Här hittar ni också datum för planeringsdagar då förskolorna är stängda och konferensdagar då förskolorna stänger tidigare.

Beslut om ledighet

Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan om ledighet

Görs alltid på dessa avsedda blanketter, beroende på ledighetens längd:

Eleven och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna följer anvisningarna på blanketten och fyller i anmodade rutor. Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning. Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår. Är ledigheten längre än tio dagar ska barn- och utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Alla elever ska nå målen och deras arbetstid i skolan är därför mycket viktig. Skollagen föreskriver elevernas rättighet till en garanterad undervisningstid. Skollagen föreskriver även elevernas närvaroplikt.

Enligt Skollagen gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet för elever.

 • Skollagen 7 kap. 18 §
  En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Den enskilda skolan och dess personal är de som bäst känner sina elever och kan bedöma vad som från fall till fall är enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl.

Läsårstider 2024/2025 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2024 och Vårterminen 2025

Terminstider:

Ht 2024

 • Måndag 19/8 - Fredag 20/12

Vt 2025

 • Onsdag 8/1 - Fredag 13/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2024

 • Måndag 28/10 - Fredag 1/11 (Höstlov, v.44)
 • Måndag 23/12 - Tisdag 7/1 (Jullov)

Vt 2025

 • Måndag 24/2 - Fredag 28/2 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 22/4 - Fredag 25/4 (Påsklov, v.17)
 • Fredag 2/5
 • Fredag 30/5

Tillkommer fyra rörliga studiedagar

Från och med hösten det år man fyller 3 år har man rätt till allmän förskola. Den är frivillig och 15 timmar är avgiftsfria. Verksamheten följer skolans läsår, vilket betyder att man inte har någon omsorg under skolans lovdagar/studiedagar när man endast går 15 timmar allmän förskola.

Läsårstider 2024/2025 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2024 och Vårterminen 2025

Terminstider:

Ht 2024

 • Måndag 19/8 - Fredag 20/12

Vt 2025

 • Onsdag 8/1 - Fredag 13/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2024

 • Måndag 28/10 - Fredag 1/11 (Höstlov, v.44)
 • Måndag 23/12 - Tisdag 7/1 (Jullov)

Vt 2025

 • Måndag 24/2 - Fredag 28/2 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 22/4 - Fredag 25/4 (Påsklov, v.17)
 • Fredag 2/5
 • Fredag 30/5

Tillkommer fyra rörliga studiedagar

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering. Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Planeringsdagar hösten 2024

Hösten 2024

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren

Fre 30


Mån 21


Mån 16

Regnbågen/Solstrålen

Fre 30


Mån 21


Mån 16

Karlavagen


Fre 20Fre 6

Hästen


Fre 20Fre 6

Lima

Fre 30


Mån 28Rörbäcksnäs

Fre 30


Mån 28Sälen

Fre 30


Mån 28

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering. Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Planeringsdagar våren 2025

Våren 2025

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

EkorrenRegnbågen/SolstrålenKarlavagen

Fre 10


Fre 28Mån 16

Hästen

Fre 10


Fre 28Mån 16

Lima


 

RörbäcksnäsSälen

Datum för konferenstid hösten 2024

Förskolorna stänger kl. 16.30 dessa dagar. (Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Hösten 2024

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren


Mån 2

Tis 8

Ons 13

Mån 9

Regnbågen/Solstrålen


Mån 2

Tis 8

Ons 13

Mån 9

Karlavagen


Hästen


Lima

Ons 21

Ons 18

Ons 16

Ons 13

Ons 11

Rörbäcksnäs

Ons 21

Ons 18

Ons 16

Ons 13

Ons 11

Sälen

Tis 20

Tis 17

Tis 15

Tis 12

Tis 10


Datum för konferenstid våren 2025

Förskolorna stänger kl. 16.30 dessa dagar. (Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Våren 2025

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

EkorrenRegnbågen/SolstrålenKarlavagenHästenLima  


RörbäcksnäsSälen
Sidan uppdaterad: 2024-06-26