Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Läsårstider och ledighet

Här hittar ni skolans och förskolans läsårstider och vad som gäller för ansökan om ledighet. Här hittar ni också datum för planeringsdagar då förskolorna är stängda och konferensdagar då förskolorna stänger tidigare.

Läsårstider 2022/2023 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2022 och Vårterminen 2023

Terminstider:

Ht 2022

 • Måndag 15/8 - Onsdag 21/12

Vt 2023

 • Måndag 9/1 - Fredag 9/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2022

 • Onsdag 21/9
 • Måndag 10/10
 • Måndag 31/10 - Fredag 4/11 (Höstlov, v.44)

Vt 2023

 • Måndag 9/1
 • Måndag 27/2 - Fredag 3/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 11/4 - Fredag 14/4 (Påsklov, v.15)
 • Fredag 19/5
 • Onsdag 24/5
 • Måndag 5/6

Alla elever ska nå målen och deras arbetstid i skolan är därför mycket viktig. Skollagen föreskriver elevernas rättighet till en garanterad undervisningstid. Skollagen föreskriver även elevernas närvaroplikt.

Enligt den nya Skollagen, som trädde i kraft från och med höstterminen 2011, gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet för elever.

 • Skollagen 7 kap. 18 §
  En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
  Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
  Rektor beslutar om ledighet.
  Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Den enskilda skolan och dess personal är de som bäst känner sina elever och kan bedöma vad som från fall till fall är enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan om ledighet
Görs alltid på avsedd blankett - finns i mappen Grundskolan och Gymnasiet under Blanketter.

Eleven och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna följer anvisningarna på blanketten och fyller i anmodade rutor.

Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning.

Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår.

Är ledigheten längre än tio dagar ska Barn- och Utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Från och med hösten det år man fyller 3 år har man rätt till allmän förskola. Den är frivillig och 15 timmar är avgiftsfria. Verksamheten följer skolans läsår, vilket betyder att man inte har någon omsorg under skolans lovdagar/studiedagar när man endast går 15 timmar allmän förskola.

Läsårstider 2022/2023 - Grundskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2022 och Vårterminen 2023

Terminstider:

Ht 2022

 • Måndag 15/8 - Onsdag 21/12

Vt 2023

 • Måndag 9/1 - Fredag 9/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2022

 • Onsdag 21/9
 • Måndag 10/10
 • Måndag 31/10 - Fredag 4/11 (Höstlov, v.44)

Vt 2023

 • Måndag 9/1
 • Måndag 27/2 - Fredag 3/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 11/4 - Fredag 14/4 (Påsklov, v.15)
 • Fredag 19/5
 • Onsdag 24/5
 • Måndag 5/6

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering.
Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Datum för planeringsdagar hösten 2022.

Planeringsdagar

Hösten 2022

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren/ElefantenMån 22


Mån 24


Fre 16

Regnbågen/Solstrålen

Mån 29Mån 7

Fre 16

Karlavagen


Småttingg./Snigeln


Hästen


Lima


Fre 2

Mån 17


Mån 12

Rörbäcksnäs


Fre 2

Mån 17


Mån 12

Sälen


Fre 2

Mån 17


Mån 12Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering.
Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Datum för planeringsdagar våren 2023.

Planeringsdagar

Våren 2023

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Ekorren/ElefantenFre 20
Mån 27Fre 16

Regnbågen/Solstrålen

Fre 20


Fre 31Fre 16

KarlavagenSmåttingg./SnigelnHästenLima

Mån 9
Ons 24


Rörbäcksnäs

Mån 9
Ons 24


Sälen

Mån 9
Ons 24
Datum för konferenstid hösten 2022.
Förskolorna stänger kl.16.30 dessa dagar.

(Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Hösten 2022

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren/ElefantenTis 23Mån 26Tis 25

Ons 30

Mån 19

Regnbågen/Solstrålen

Tis 30


Mån 3

Tis 1
Ons 30

Mån 19

Karlavagen


Småttingg./Snigeln


Hästen


Lima

Ons 24

Ons 21

Ons 26

Ons 23


Rörbäcksnäs

Ons 24

Ons 21

Ons 26

Ons 23


Sälen

Tis 23

Tis 20

Tis 25

Tis 22Datum för konferenstid våren 2023.

Förskolorna stänger kl.16.30 dessa dagar.

(Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Våren 2023

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Ekorren/Elefanten

Mån 23

Tis 21

Tis 28


Ons 3

Mån 12

Regnbågen/Solstrålen

Mån 23

Tis 21


Mån 3

Ons 3

Mån 12

KarlavagenSmåttingg./SnigelnHästenLima

Ons 25

Ons 22

Ons 22

Ons 19

Ons 10

Tis 13

Rörbäcksnäs

Ons 25

Ons 22

Ons 22

Ons 19

Ons 10

Tis 13

Sälen

Tis 24

Tis 21

Tis 21

Tis 18

Tis 9

Tis 13


Sidan uppdaterad: 2022-11-03