Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering och hjälpmedel i särskilda boenden, gruppbostäder och för personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Övrig hälso- och sjukvård ansvarar Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som bor i kommunens särskilda boenden och gruppbostäder samt till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det betyder att vi ser till att du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan få sjukvård i hemmet.

Kommunen ansvarar för:

 • Hemsjukvård
 • Planerade och tillfälliga hembesök
 • Rehabilitering i hemmet
 • Anpassning av boendemiljö och intyg om behov av bostadsanpassning
 • Utprovning av hjälpmedel i hemmet

Region Dalarna ansvarar för:

 • Akutsjukvård, slutenvård, öppenvård, specialiserad vård och rehabilitering
 • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården
 • All sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.

Inom kommunen har MAS tillsammans med verksamhetschef ett lagstadgat ansvar för att kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska tillgodoses.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns ändamålsenliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt och hjälpmedel.

I uppdraget ingår även att utföra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Kontakter

Annika Larsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel. 0280-183 16
annika.larsson@malung-salen.se

Ingrid Enders
Verksamhetschef HSL
Tel. 0280-183 22
ingrid.enders@malung-salen.se

Om du har drabbats av en skada i samband med vård hos en kommun kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård, t. ex. i äldreboenden, hemsjukvård eller vid skolhälsovård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 3. felaktig diagnos
 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Du som har drabbats av en patientskada hos Malung-Sälens kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans Syd Försäkrings AB med en skadeanmälan. Detta gör du genom att fylla i blanketten Skadeanmälan patientskada Pdf, 69.2 kB. och skicka in.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Ring kommunens växel 0280-181 00 för vidare hjälp.

Skadeanmälan (ifylld blankett) skickas till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1211 22 Malmö
skador@ksfab.se
Telefon 040-611 22 00

I kommunens ansvar ingår att ge rehabilitering och habilitering samt tillhandahålla hjälpmedel, till dem som bor i särskilda boendeformer eller i eget boende.

Rehabpersonalen arbetar till stor del konsultativt. Det vill säga genom att ge omvårdnadspersonalen instruktioner om varje individs behov av träning och aktivitet i syfte att återfå eller bibehålla fysiska och psykiska funktioner. På så sätt kan personalen väva in detta i omvårdnaden och i det naturliga rörelsemönstret så kallat vardagsrehabilitering. Rehabpersonalen ger i viss omfattning individuellt träning och behandling.

En stor och viktig del i rehabpersonalens arbete är att individuellt utprova hjälpmedel för att kompensera funktionsnedsättningar. Hjälpmedel har stor betydelse både för den boendes välbefinnande och för personalens arbetsmiljö.

Inom rehab finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kontakter

Ingrid Enders
Enhetschef
Tel. 0280-183 22
ingrid.enders@malung-salen.se

Öppenvård

Öppenvård kallas den vård som du inte behöver vara inlagd för att få, till exempel vid förkylningar och andra åkommor.

1177 Vårdguiden eller Vårdcentralen

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig i sjukvården. Vart ska man till exempel söka sig om man har ont i ryggen, en envis förkylning eller mycket ont i magen?

I första hand bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på telefon eller via din dator. 1177 hjälper dig och hänvisar dig till rätt vårdnivå som kan vara vårdcentralen, akutmottagning eller ambulans.

Vanligtvis ska du söka hjälp på vårdcentralen för alla de besvär som inte kräver omedelbar vård på sjukhus, det vill säga besvär som är akuta eller livshotande. Om det behövs slussas du vidare från vårdcentralen till andra specialistläkare. På kvällar och helger finns ingen jourverksamhet du kontaktar då 1177 eller åker direkt till akutmottagning på lasarett om du inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar.

Du hittar din vårdcentral här: Vårdcentral Malung. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vårdcentral Sälen-Lima Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15