Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Digital anslagstavla

 1. Instans:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  20 juni 2024 t.o.m 12 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  § 33
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Protokoll MSN 2024-06-19 § 33 - direktjusterat.pdf Pdf, 450.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 2. Instans:
  Räddningsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  19 juni 2024 t.o.m 11 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 16-23
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Protokoll RN 2024-06-11 §§ 16-23.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

 3. Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  17 juni 2024 t.o.m 9 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Titti Hedin Kvick
  Paragrafer:
  §§ 138-139
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KS 2024-06-17 §§ 138-139.pdf Pdf, 887.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Instans:
  Valnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  17 juni 2024 t.o.m 9 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Mona Lindkvist
  Paragrafer:
  §§ 37-41
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  VN 2024-06-12 §§ 37-41.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 5. Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  17 juni 2024 t.o.m 9 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 95-112
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  BUN 2024-05-27 §§ 95-112.pdf Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  13 juni 2024 t.o.m 5 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 96-123
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Protokoll SNAU 2024-06-13 §§ 96-123.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 7. Instans:
  Kultur- och fritidsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  12 juni 2024 t.o.m 4 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 29-43
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KFN 2024-05-29 §§ 29-43.pdf Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 8. Instans:
  Valnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  11 juni 2024 t.o.m 3 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Mona Lindkvist
  Paragrafer:
  §§ 29-36
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  VN 2024-06-03 §§ 29-36 .pdf Pdf, 490.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  10 juni 2024 t.o.m 2 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 112-137
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KS 2024-06-04 §§ 112-137.pdf Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Kallelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  7 juni 2024 t.o.m 29 juni 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Titti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KF 2024-06-17.pdf Pdf, 22.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  7 juni 2024 t.o.m 29 juni 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Titti Hedin Kvick
  Paragrafer:
  §§ 40-75
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KF 2024-05-28 §§ 40-75.pdf Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Ett förslag till detaljplan på fastighet Västra Sälen 7:247, Västra Sälen 5:571 , Västra Sälen 5:3, Västra Sälen 3:103 och del av Västra Sälen 5:570 är föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Planområdet är beläget ca 600 meter sydost om Experiumtorget i Lindvallen och direkt väster om Hemfjällsvägen.

  Syftet med detaljplanen är att förstärka Söderåstorgets struktur och identitet genom att förbättra restaurang- och serviceutbu-det i området tillsammans med nytt liftnära boende samt att avlasta Experiumtorget med en effektivare parkeringslösning än idag.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  5 juni 2024 t.o.m 16 augusti 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:19
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Detaljplan Söderåstorget Öppnas i nytt fönster.
 13. Instans:
  Valnämnden
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  31 maj 2024 t.o.m 13 juni 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Kungörelse EU 2024.pdf Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Instans:
  Socialnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  30 maj 2024 t.o.m 21 juni 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 52-62
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Protokoll SN 2024-05-30 §§ 52-62.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. På uppdrag av bland annat bostadsrättföreningarna i området har detta planförslag upprättats. Planområdet är beläget I Stötenområdet och är i dagsläget bebyggt med fritidshus. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra inredning av loft och byggnation av invändigt bjälklag i befintliga byggnader. Ingen ny byggnadsarea har tillskapats, och enligt föreningarna kommer inga nya bäddar i praktiken att tillföras. Med den nya detaljplanen rättar man även till avvikelser från den gamla planen, där exempelvis angöringsvägar, parkeringar och gångvägar utförts på naturområde.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  30 maj 2024 t.o.m 31 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:19
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Nordklintområdet i Stöten Öppnas i nytt fönster.
 16. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  29 maj 2024 t.o.m 20 juni 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 228-268
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KSAU 2024-05-21 §§ 228-268.pdf Pdf, 15.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19