Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Digital anslagstavla

 1. Instans:
  Socialnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  30 november 2023 t.o.m 22 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 143-157
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  SN 2023-11-23 §§ 143-157.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Instans:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  29 november 2023 t.o.m 21 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Paragrafer:
  §§ 119-142
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  MSN 2023-11-15 §§119-142.pdf Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  24 november 2023 t.o.m 16 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Titti Hedin Kvick
  Paragrafer:
  §§ 371-401
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KSAU 2023-11-21 §§ 371-401.pdf Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Instans:
  Finsam Västerdalarna
  Typ av anslag:
  Tillkännagivande
  Tillkännagivandet publicerat:
  21 november 2023 t.o.m 13 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Finsam Västerdalarna, Malung
  Sekreterare:
  Ulf Okarsson
  Paragrafer:
  §§54-66
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Tillkännagivande Finsam 2023-11-08.pdf Pdf, 566.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  17 november 2023 t.o.m 9 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 350-370
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KSAU 2023-11-07 §§ 350-370.pdf Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Texten i den här textmodulen kommer plockas upp och visas i plusrutan i listningen för anslagen.

  Instans:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  15 november 2023 t.o.m 7 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Mona Lindkvist
  Paragrafer:
  § 118
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  MSN 2023-11-15 § 118 direkt justerat.pdf Pdf, 322.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  15 november 2023 t.o.m 7 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 231-233
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Extra SNAU 2023-11-15 §§ 231-233.pdf Pdf, 278.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Instans:
  Räddningsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  10 november 2023 t.o.m 2 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 64-77
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  RN 2023-10-30 §§ 64-77.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2023-10-30 §127, att anta Detaljplan för Stjärnvägen Öster i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2023-11-10.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

  Eller med e-post:

  plan@malung-salen.se

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Tillkännagivande
  Tillkännagivandet publicerat:
  10 november 2023 t.o.m 1 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:29 & 5:30
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Stjärnvägen Öster Öppnas i nytt fönster.
 10. Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  10 november 2023 t.o.m 2 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Titti Hedin Kvick
  Paragrafer:
  §§ 122-150
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KF 2023-10-30 §§ 122-150.pdf Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  10 november 2023 t.o.m 2 december 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 217-230
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  SNAU 2023-11-09 §§ 217-230.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Texten i den här textmodulen kommer plockas upp och visas i plusrutan i listningen för anslagen.

  Instans:
  Kultur- och fritidsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  8 november 2023 t.o.m 30 november 2023
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Mona Lindkvist
  Paragrafer:
  §§ 47-60
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KFN 2023-10-31 §§ 47-60.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-08-14