Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Notarius Publicus

Notarius publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. Notarius publicus är alltid en jurist och utses av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen: Här är våra notarius publicus i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notarius publicus kan vara behjälplig med

Bevittnande av underskrift

Om du behöver en namnunderskrift bevittnad av notarius publicus får du inte underteckna handlingen i förväg. Det kan gälla exempelvis en fullmakt eller avtal som ska undertecknas. Du som ska skriva under handlingen måste därför infinna dig personligen vid undertecknandet och du måste kunna uppvisa giltig legitimation.

Utfärdande av Apostille

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att ett dokument är äkta. När en handling är försedd med Apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande. Du som behöver ha en handling försedd med Apostille behöver inte närvara personligen.

Bestyrka handlingar

Om du vill få kopior bestyrkta måste du visa upp originalet för notarius publicus.

Intygande av levnadsintyg

Du som är bosatt i Sverige men har pensionsutbetalningar från utlandet kan få ditt levnadsintyg bestyrkt av notarius publicus. Om du istället är bosatt utanför Sverige kan du givetvis få levnadsintyget bestyrkt när du är på besök i Sverige.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13