Logotyp för Malung-Sälens kommun

Notarius Publicus

Notarius publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. Notarius publicus är alltid en jurist och utses av länsstyrelsen.

Detta är några uppgifter som notarius publicus kan vara behjälplig med:

Bevittnande av underskrift
Om du behöver en namnunderskrift bevittnad av notarius publicus får du inte underteckna handlingen i förväg. Det kan gälla exempelvis en fullmakt eller avtal som ska undertecknas. Du som ska skriva under handlingen måste därför infinna dig personligen vid undertecknandet och du måste kunna uppvisa giltig legitimation.

Utfärdande av Apostille
Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att ett dokument är äkta. När en handling är försedd med Apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande. Du som behöver ha en handling försedd med Apostille behöver inte närvara personligen.

Bestyrka handlingar
Om du vill få kopior bestyrkta måste du visa upp originalet för notarius publicus.

Intygande av levnadsintyg
Du som är bosatt i Sverige men har pensionsutbetalningar från utlandet kan få ditt levnadsintyg bestyrkt av notarius publicus. Om du istället är bosatt utanför Sverige kan du givetvis få levnadsintyget bestyrkt när du är på besök i Sverige.

Advokat David Bildt
Magasinsgatan 1 B, 782 35 MALUNG
Tel. 0563-190 60
E-post dbi@berghochstaaf.se

30 Mars 2023