Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Föreningar, stöd och stipendier

Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för kommunens alla invånare och besökare.

Tjärnhedens IP

foto: Lars Habing/Sälens IF

Genom föreningsbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Ideella föreningar med styrelsen och verksamhet förlagd till Malung-Sälens kommun kan erhålla ekonomiskt stöd enligt kommunens regler för föreningsbidrag.

Riktlinjer för föreningsbidrag

Föreningsstödet ska

  • stödja ideella barn- och ungdomsorganisationer för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Malung-Sälens kommun
  • stödja ideellt arbetande handikapporganisationer och organisationer för socialt stöd för att bland annat hjälpa dessa att genomföra ett viktigt socialt arbete i Malung-Sälens kommun
  • stödja ideellt arbetande kulturgrupper så att de kan bedriva en för kommunen berikande verksamhet
  • stödja organisationer som i övrigt gör en samhällsnyttig insats inom Malung-Sälens kommun

Läs gärna igenom riktlinjerna för föreningsbidrag. Pdf, 351.3 kB.

I Malung-Sälens kommun finns närmare 110 föreningar och organisationer med olika inriktningar. Finns inte eran förening med i registret? Gå in via Föreningsregistret Länk till annan webbplats. och registrera den.

Malungs IF skidsektionen

Malungs spelmanslag

Här finns info om kommunens bidrag till kulturföreningar och studieförbund och hur det går till att ansöka om bidrag.

Malung-Sälens kommun fördelar årligen kommunala bidrag inom sex olika bidragstyper. Ett av dem är arrangemangsbidrag som kan sökas för enstaka Kultur- och idrottsarrangemang som bidrar till ett rikare utbud för kommunens invånare och besökare.

Blanketter för bidrag

Ansökningstider

Kultur- och fritidsnämnden

Lokal-, anläggnings- och /eller driftsbidrag - 31 mars

Verksamhetsbidrag - 31 december

Investeringsbidrag - 31 december

Arrangemangsbidrag - löpande under året

Utbildningsbidrag - löpande under året

Stöd till extern verksamhet - 31 mars

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor och för att sälja lotter krävs lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Beslut om lotteri
2.    Utse en lotteriföreståndare
3.    Val av lotteri (tillfälligt eller 3-årigt)
4.    Hämta ansökningsblanketter för tillstånd
5.    Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteritillstånd

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Ansökningsblankett och registrering av lotteri Pdf, 103.1 kB.
Ansökningsblankett och registrering av lotteri bilaga Pdf, 22 kB.

Avgifter

Avgiften för ett 3-årigt lotteritillstånd (§17) eller tillstånd för ett specifikt större lotteri §15-16 Lotterilagen) är 300 kronor.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Lotteriföreståndaren ska kontakta kontrollanten innan lotterna beställs, efter att föreningen fått sitt tillstånd/registreringen är godkänd och att avgiften är betald. Kontrollantarvodet uppgår till tre procent av omsättningen.

Blankett för redovisning av lotteriet Pdf, 98.6 kB.

Lotterikontrollanter

Södra kommundelen

Birgitta Larsson
Rotvägen 6
782 35 Malung
Telefon: 070-6841016

Norra kommundelen

Jan Fröbom
Högstrand 71
780 67 Sälen
Telefon: 0703-397 472
E-post: janfrobom@hotmail.com

Ansökan skickas till Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung

Kontakt

Stefan Forsman
fritidssamordnare
Telefon: 0280-181 70
E-post: stefan.forsman@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2023-04-19