Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Skolskjuts

Vårdnadshavare ansöker via en e-tjänst på kommunens webbplats och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Buss på vinterväg och inklippt busskort

Detta gäller även dig med barn som redan har skolskjuts. Det nya ansökningsförfarandet gäller inte särskola eller gymnasieskola.

Samtliga kommuner i Dalarna jobbar tillsammans med Dalatrafik för att effektivisera hanteringen av skolkort och skolskjuts. Målsättningen med förändringen är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.

Information om hur du ansöker kommer i god tid innan ansökan ska göras.

Skolskjutsreglemente

Ett gemensamt reglemente har arbetats fram av Dalarnas kommuner och Dalatrafik.
Reglementet består av två delar, dels ett huvuddokument med generella regler som gäller för samtliga kommuner, dels en bilaga avseende kommunernas egna lokala beslut och taxor rörande skolskjuts, avstånd till skolan och busskort.

Kontakt

Frågor gällande skolskjuts
skolskjuts@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2022-04-14