Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ekonomi

Här hittar du bl.a. skattesatser och detaljerad info om budget och kommunens ekonomi.

Kommunens intäkter kommer i första hand från skatter och statsbidrag. De övriga intäkterna är avgifter, ersättningar, hyror och arrenden, försäljning samt finansiella intäkter.

Kommunens kostnader består till nästan två tredjedelar av personalkostnader. Övriga utgifter är kostnader för lokaler, material, maskiner med mera.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-05-24