Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ekonomi

Här hittar du bland annat skattesatser och detaljerad info om budget och kommunens ekonomi.

Kommunens intäkter kommer i första hand från skatter och statsbidrag. De övriga intäkterna är avgifter, ersättningar, hyror och arrenden, försäljning samt finansiella intäkter.

Kommunens kostnader består till nästan två tredjedelar av personalkostnader. Övriga utgifter är kostnader för lokaler, material, maskiner med mera.

Kontakt

30 November 2023