Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Årsredovisning och delårsrapport

I årsredovisningen sammanfattas hela den kommunala verksamheten för att fullmäktige ska kunna avgöra om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt bra sätt.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur verksamheterna arbetade under gångna året och hur man uppfyllt de uppsatta målen. Det framgår också hus skattepengarna använts och den största delen går till utbildning, vård och omsorg.

I årsredovisningen finns också kommunens bolag med utfall och verksamhet presenterade.

Tidigare årsredovisningar

Nämndernas årsberättelser

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport är ett lagstadgat bokslutstillfälle under året. Kommunen upprättar en delårsrapport per sista juli varje år.

Årsrapport fjärrvärme

Fjärrvärme särredovisas i enlighet med fjärrvärmelagen (2008:263)

Sidan uppdaterad: 2024-05-22