Logotyp för Malung-Sälens kommun

Årsredovisning och delårsrapport

I årsredovisningen sammanfattas hela den kommunala verksamheten för att fullmäktige ska kunna avgöra om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt bra sätt.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur verksamheterna arbetade under gångna året och hur man uppfyllt de uppsatta målen. Det framgår också hus skattepengarna använts och den största delen går till utbildning, vård och omsorg.

I årsredovisningen finns också kommunens bolag med utfall och verksamhet presenterade.

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport är ett lagstadgat bokslutstillfälle under året. Malung-Sälens kommun upprättar en delårsrapport per sista juli varje år.

2 December 2022