Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mobbning, trygghet, säkerhet

För att varje barn och elev ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar att nå goda resultat, både kunskapsmässigt och socialt, ska förskolan och skolan vara en trygg miljö där diskriminering och kränkande behandling inte förekommer.

Varje år görs en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på förskolorna och skolorna. Planen berättar om hur man arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Likabehandlingsplanerna hittar du på respektive förskola-/skolas hemsida.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rektorn på din förskola/skola.

Sidan uppdaterad: 2024-05-08