Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Olycksfallsförsäkring

Elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Malung-Sälens kommuns verksamhetsområde är försäkrade hos Protector Försäkring.
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Hand med lindat finger som ligger på blankett för skadeanmälan

Försäkringens giltighet

Avtalet slutet mellan Malung-Sälens kommun och Protector Försäkring gäller från och med 1 juli 2023 till och med 30 juni 2024.
Försäkringsbesked Protector Försäkring Pdf, 83.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkringsbeskedet är en kortfattad beskrivning över hur försäkringen gäller. Det är det fullständiga villkoret PS210 som gäller vid skada. Fås via Protector Försäkring, telefon 08-410 637 00.

Skadeanmälan sker via Protectors hemsida. Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.

För skador som skett före 30 juni 2022 gäller avtalet mellan Malung-Sälens kommun och Folksam.
Försäkringsbesked Folksam Pdf, 71.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Kontakt

Anna Blom
Handläggare
0280-181 82
anna.blom@malung-salen.se

Protector Försäkring
08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se

Sidan uppdaterad: 2023-08-03