Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Du kan få dock du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Reaktioner på sorg

Sorg kan visa sig på många olika sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust.

Yngre barn har mindre egen erfarenhet och har svårt att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som det lilla barnet kan visa upp. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn/unga när en närstående dör

  • Sömnsvårigheter och mardrömmar.
  • Ledsamhet, längtan och saknad.
  • Ilska och utåtagerande beteende.
  • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade.
  • Huvudvärk, magont och muskelvärk.

Socialtjänsten erbjuder stöd och råd och vid behov inkallas POSOM-gruppen Länk till annan webbplats. som är kommunens krishanteringsgrupp.

En ungdom kan själv vända sig till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.

Svenska kyrkan har diakoner med stor erfarenhet av att samtala om sorg och ge stöd till familjer i kris. Det finns också grupper för barn som mist någon närstående inom Svenska kyrkan i länet.

Vid allvarliga tillstånd hos barn och ungdom har BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Mora Länk till annan webbplats.  ansvar för den psykiatriska barn- och ungdomsvården.

Din församlingspräst kan ge dig stöd och hjälp inför en begravning. De har också många kontakter med begravningsbyråer på orten som kan hjälpa till med alla praktiska frågor. Borgerlig begravning innebär en förrättning utanför kyrkans eller annat samfunds ordning.

Kontakta din församling för mer information.

När en person dör ska en bouppteckning utföras. Om den dödes tillgångar är små kan det räcka med en dödsboanmälan.

När en person dör ska normalt bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Uppteckningen ska skickas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Om den dödes tillgångar inte överstiger kostnaderna i samband med dödsfallet, det vill säga när kostnaderna för begravning med mera är högre än värdet i dödsboet, samt det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Dödsboanmälan görs av administrativ assistent på Socialtjänsten. Man ska inte betala några räkningar eller röra några tillgångar innan beslut tagits om dödsboanmälan kan ske.

Kontakter

Catarina Nygårdhs
Assistent
Tel. 0280-183 17
catarina.nygardhs@malung-salen.se

Anna Lundh
Assistent
Tel. 0280-186 49
anna.lundh@malung-salen.se

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln. Det som ingår i begravningsavgiften är gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter, och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

Begravningsombudet kontrollerar

I varje kommun finns det ett begravningsombud som kontrollerar att detta fungerar och att begravningsavgiften från personer som inte tillhör Svenska kyrkan endast används till att bekosta begravningsverksamheten.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta begravningsombudet:

Ingegerd Lindfors
Lindängsvägen 2
785 60 Djurås
mobilnr: 076-1977400
mail: lindangsvagen@gmail.com

Begravningsförrättare

Vem får förrätta en borgerlig akt? Många begravningsbyråer har egna officianter som genomgått Sveriges Bergravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare. I en del kommuner finns också särskilt utsedda begravningsförrättare.

För den som önskar kan en anhörig, arbetskamrat eller annan person förrätta begravningsakten. Här finns inga lagliga hinder. Rådgör gärna med personalen på begravningsbyrån i de här frågorna.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26