Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

POSOM

POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) finns i Malung-Sälens kommun och kan kallas in av ansvariga vid en krishändelse.

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM- gruppen är då ett stöd för de inblandade.

POSOM-grupper finns i norra och södra kommundelen och är organiserade av representanter från:

  • Svenska kyrkan
  • Socialtjänsten
  • Sjukvården
  • Räddningstjänsten
  • Polisen

Ansvariga vid utlarmning av POSOM är Jourhavande Räddningschef vid olyckor som härleds till räddningstjänst. Polisen ansvarar för utalarmering av händelser där polisen är ansvarig.

Sidan uppdaterad 2020-09-01 av