Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ny i Sverige

Kommuntalet för Malung-Sälens kommun 2024 är 6 personer.

Personer med uppehållstillstånd

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering.

Kommuntalet för Malung-Sälens kommun 2024 är 6 personer. Dessutom tar kommunen emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

De personer som enligt bosättningslagen ska erbjudas hjälp att ordna boende är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll. Anvisningar till kommunen omfattar i nuläget nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar.

Kommunen ansvarar  för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunen ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Massflyktsdirektivet

Anvisning och ordnat boende i kommun - Migrationsverket Länk till annan webbplats. (Kommunens ansvar)

Migrationsverket får anvisa 7 skyddsbehövande (enligt massflyktsdirektivet) till Malung-Sälens kommun att ordna boende för under 2024.

Olika myndigheters ansvar - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats. (Här finns information om EUs massflyktsdirektiv för dig som har flytt från Ukraina. Du kan läsa om hur du ansöker, vad som händer efter att du har fått ett beslut och vilka rättigheter du har då. Du kan läsa om dina rättigheter när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar och har det långsiktiga ansvaret för barnet.

Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande.

Integrationscentrum fungerar som en serviceinstitution för alla kommuninvånare när det gäller etableringsfrågor.

Kommunens ansvar

Malung-Sälens kommun tar emot och bosätter nyanlända med uppehållstillstånd. För flyktingar som tagits emot efter första december 2010 gäller lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Lagen innebär att staten genom arbetsförmedlingen nu har det samordnande ansvaret för flyktingens etablering.

Malung-Sälens kommun har ansvaret för:

 • Mottagande
 • Bostadsförsörjning
 • Att ge praktisk hjälp vid bosättning
 • SFI-undervisning
 • Samhällsorientering 100 timmar
 • Skola och förskola
 • Övriga insatser för barn och ungdomar
 • Socialt stöd

Samhällsorientering är en kostnadsfri utbildning om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information om hur Sverige fungerar. Det gäller praktiskt vardagsliv, utbildning, arbete, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj. Det handlar också mycket om dina rättigheter och skyldigheter samt de gemensamma demokratiska värderingar vi bygger vårt samhälle på.

Utbildningen ges på ditt modersmål och är minst 100 timmar.

Vem kan gå på samhällsorientering?

 • Om du är nyanländ och har en etableringsplan
 • Om du kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
 • Om du är folkbokförd i en kommun
 • Om du har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
 • Om du har fyllt 18 men inte 65 år och inte går på gymnasieskola

Du kan söka utbildningen under de tre första åren i Sverige.

Om du är osäker på om du har rätt till Samhällsorientering eller vill anmäla dig, ta kontakt med Integrationscentrum, tel: 0280-186 83

Målet med SFI är att du som deltagare så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbete eller fortsatta studier.

Studievägar

Det finns tre olika studievägar på SFI: SFI 1, SFI 2 och SFI 3. Studievägarna anger din studietakt och bestäms bland annat av vilken utbildningsbakgrund du har.

SFI har kontinuerligt intag med kursstart varje månad utom juni och julii.

Ansökan

Lärcentrum har nu bytt ut sina blanketter mot en webbansökan. Det innebär att det inte längre går att skicka in pappersblanketter utan alla måste ansöka på Lärcentrums webbplats.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-01-30