Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Konsumentvägledning

Vi ger vägledning till kommuninvånare i egenskap av konsumenter. Konsumentvägledningen hjälper även till med privatekonomisk rådgivning, budget- och skuldrådgivning samt hjälp med skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

Konsumentvägledningen är en kommunal service för alla som är bosatta och skrivna i Malung-Sälens kommun. All rådgivning är kostnadsfri, opartisk och vägledande, och utgår från gällande lagstiftning.

Konsument

När du som privatperson köper något av en näringsidkare, till exempel i en affär eller på internet gäller konsumentlagarna som ger konsumenter ett extra skydd. Dessa lagar är tvingande och kan bara avtalas bort till något som är bättre för konsumenten.

Som konsument kan du bland annat få:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
  • Vägledning vid reklamationer.
  • Råd och information inför köp av varor och tjänster.

Du kanske är missnöjd med något du har köpt och behöver hjälp med att reklamera. Eller så vill du ha information om dina rättigheter i en tvist där du och den som har utfört en tjänst inte är överens. Kanske är du på väg att köpa någonting och vill ha förköpsrådgivning som att ta del av tester och fakta kring någon produkt. Det finns också andra tillfällen när konsumentvägledningen kan vara till din hjälp. Ring och fråga om du är osäker.

Privatekonomi

Konsumentvägledningen kan även ge privatekonomisk rådgivning för att:

  • Planera för bästa sparande, till exempel till pension
  • Förbereda för ny familjesituation
  • Få rådgivning när pengarna inte vill räcka till, eller skulderna har blivit övermäktiga

Här gäller tystnadsplikt, och rådgivningen sker helt och hållet på dina villkor. Genom att bolla med någon annan kan man få nya infallsvinklar på sina funderingar och problem. Känns ekonomin övermäktig brukar lättnaden bli påtaglig när någon annan kan avlasta och ge förslag till lösningar.

Kontakt

Malin Halvarsson
konsumentvägledare

Telefontid: Tisdag och torsdag kl. 10.00-11.30

Telefon: 0280-181 09

E-post: konsument@malung-salen.se

Besöksadress: (enbart bokade besök)
Kommunhuset
Lisagatan 34, Malung

Sidan uppdaterad: 2024-05-08