Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fakturering

Leverantörsfaktura

Lag om krav på e-faktura

2019 trädde lagen om elektroniska fakturor i kraft, SFS 2018:1277. Det innebär att den som levererar varor eller tjänster till Malung-Sälens kommun måste fakturera elektroniskt – via e-faktura.

Längre ner på sidan finns information om vilken information fakturan ska innehålla för att vi ska kunna hantera den korrekt samt hur du som inte skickar e-faktura idag kan gå till väga. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Mer om lagkravet: digg.se Länk till annan webbplats., sfti.se Länk till annan webbplats. och skr.se Länk till annan webbplats..

E-faktura skickas enligt följande

Malung-Sälens kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Malung-Sälens kommun PEPPOL-ID är 0088:7350077820005.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Fråga din systemleverantör vilka lösningar de har som passar dig. Separata faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem

Använd Vismas leverantörsportal, (Supplier Center): https://www.proceedo.net/suppliercenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hör av er till oss så bjuder vi in ert företag till leverantörsportalen.

Kontakta oss e-handel@malung-salen.se eller telefon 0280-181 00

Krav på fakturainnehåll

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Malung-Sälens kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan uppstår merarbete och betalning kan fördröjas.

Malung-Sälens kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att det finns bankgirokonto hos er som leverantör. Vid utbetalningar till bankkonton måste kontobevis inlämnas innan betalning kan ske.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare så ska fakturan märkas med något av följande:

 1. Orderreferens: Anges i fakturans orderreferensfält och består av PO och 6 siffror. Kommunens ordernummer (POxxxxxx) som genereras vid elektronisk beställning eller vid användande av rekvisition.
 2. Fakturareferens: Som består av MS och 6 siffor, utan mellanslag (MSxxxxxx). MS-numret ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något MS-nummer ber vi dig att efterfråga detta.
 3. Faktureringsobjekt: (abonnemangsnummer) Ange avtalsnummer, abonnemangsnummer eller annan överenskommen kod, som är samma på varje faktura avseende ett visst objekt, i fältet Dokumentreferens, Faktureringsobjekt.
 4. Någon av ovanstående uppgifter ska anges på fakturan för att kommunen ska kunna hantera den. Detta ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Malung-Sälens kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

Fakturan ska även innehålla följande:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum
 • Fakturabelopp
 • Säljarens registreringsnummer till moms
 • Säljarens namn och adress
 • Varornas/tjänsternas mängd/omfattning och art
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Momssats i procent
 • Momsbelopp i kronor
 • Uppgift om F-skatt
 • Bank-/plusgironummer

Betalningsvillkor

Kommunen betalar sina leverantörsfakturor 30 dagar netto från ankomstdatum. Inga avgifter så som faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande får faktureras. Beställaren ska alltid ha rätt att med befriande verkan fullgöra betalning för fordran direkt till entreprenören. Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sådan fordran till annan.

Eventuella betalningspåminnelser skickas till:

Malung-Sälens kommun
Ekonomienheten
Box 14
782 21 Malung

eller till ekonomi@malung-salen.se

Kundfaktura

Om du har fått en faktura från oss ska du betala till bankgironummer 468-4312. Numret står förtryckt på inbetalningsavin. Du kan även betala via autogiro och/eller via din internetbank med e-faktura.

Autogiro

Autogiro innebär att du som kund ger kommunen fullmakt att hämta fakturabeloppet på ditt bankkonto på förfallodagen. Autogiro underlättar administrationen kring betalningen både för dig och för kommunen. Kommunen erbjuder autogiro för följande tjänster:

 • Barnomsorg
 • Vård och omsorg

Blankett för autogiroanmälan Pdf, 163.9 kB.

Info om autogiro inom barnomsorgen, kontakta: skolassisten Ulrika Lindholm, telefon: 0280-183 19

Info om autogiro inom äldreomsorgen, kontakta: handläggare Eva Jägerhed, telefon: 0280-188 18

Sidan uppdaterad: 2024-03-12