Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Årsplan med budget

Drift och investeringar

Driftbudget

Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsplan med budgetramar för fyra kommande år i enlighet med kommunllagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

I planen anges de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder. Nämnderna fördelar sedan sina tilldelade ekonomiska medel till de verksamheter som ingår i varje nämnds ansvar.

Investeringsplan

I investeringsplanen fastställs de investeringar som planeras för den närmaste fyraårsperioden. Ramar för drift och investereringar ingår i styrdokumentet verksamhetsplan och budget. Dokumentet revideras i sin helhet varje år. Läs vidare i länk längst ned på sidan.

Från 2024 byter dokumentet namn från ”Verksamhetsplan och budget” till ”Årsplan med budget”.

Sidan uppdaterad: 2024-05-24