Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Detaljplan Söderåstorget

Planområdet är beläget ca 600 meter sydost om Experiumtorget i Lindvallen och direkt väster om Hemfjällsvägen.

Syftet med detaljplanen är att förstärka Söderåstorgets struktur och identitet genom att förbättra restaurang- och serviceutbudet i området tillsammans med nytt liftnära boende. För att möjliggöra en förtätning av området krävs även en effektivare parkeringslösning än idag.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 16 Augusti 2024. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:629 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Amitis Fouladi

Sidan uppdaterad: 2024-06-05