Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Krigarviken, Grönland 11:8

Ett förslag till detaljplan på fastigheten Grönland 11:8 är nu föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare enligt PBL 5:11.

Planområdet är beläget ca 800 meter om befintlig bebyggelse vid Hånästet på Öjesjöns östra sida. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 27 tomter för bostadsändamål.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18 Augusti 2023. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:33 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare:

Sidan uppdaterad: 2024-02-09