Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Södra Orrbacken

Förslag till detaljplan för bostäder vid Södra Orrbacken i Kläppen, vilket inkluderar del av fastigheterna Transtrand 1:6 samt Gusjön 3:4, 3:5, 3:6, 3:8 och 4:65.

Det aktuella området är beläget på östra sidan av Kläppens skidanläggning och är idag obebyggd. Syftet med planen är att tillskapa möjligheten för bostäder vid Södra Orrbacken i Kläppen. Området är beläget invid skidnedfarter och nära till skidspår, vilket skulle möjliggöra ski in- ski out från området.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

Granskningsinformation Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 472.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 858.6 kB.

Illustrationskarta Pdf, 499.7 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 707.3 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 Oktober 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:587 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ario Racho

Sidan uppdaterad: 2024-05-22