Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Västra Sälen 8:69

Ett förslag till detaljplan på fastigheten Västra Sälen 8:69 är nu föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Planområdet är beläget ca 300 meter öster om Sälfjällstorget i Lindvallen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadshus och lokaler för centrumändamål såsom handel och restaurang inom fastigheten.

Brödtext

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 3 Juli 2023. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:130 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Jessika Torneport

Sidan uppdaterad: 2023-06-12