Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett sätt att säkerställa intentionen med översiktsplanen. De används där det inte finns detaljplan men där det ändå finns ett behov av att reglera mark- och vattenanvändningen eller den byggda miljöns egenskaper.

Områdesbestämmelser används när endast ett fåtal frågor inom ett begränsat område behöver regleras. De kan bland annat användas för att skydda kulturellt värdefulla områden eller riksintressen.

De kan också på mer detaljerad nivå reglera bygglovsplikt i befintlig bebyggelse. Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande. I Malung-Sälens kommun är områdesbestämmelser ovanliga.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17