Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Översiktsplanering

Översiktsplanen är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling. Den ger vägledning och rekommendationer inför beslut om t.ex. ny bebyggelse och infrastruktur.

Hur ser processen ut?

Processen för att ta fram översiktsplaner är nästan den samma som det normala förfarandet för detaljplaner. Det som skiljer är bland annat att översiktsplanering är en cyklisk process där en prövning om planerna är aktuella ska ske med jämna mellanrum. Minst en gång per mandatperiod ska aktualiteten prövas.

En annan skillnad är den tid som processen tar. Översiktsplanering är övergripande och berör en större allmänhet, därför är perioderna med samråd och utställning längre än när en detaljplan eller områdesbestämmelse tas fram.

I begreppet översiktsplan ryms, förutom den stora kommuntäckande översiktsplanen, även tillägg och fördjupningar av översiktsplanen.

De behandlar ett särskilt tema, t.ex. landsbygdsutveckling eller vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, t.ex. tätort eller skidanläggning. En översiktsplan antas slutligen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-01-17