Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Översiktsplan

Översiktsplan för Malung-Sälens kommun antogs av kommunfullmäktige 2009.

Översiktsplanen är kommunomfattande och har en planeringshorisont som sträcker sig till år 2020-2025. Den innehåller en beskrivning av olika förutsättningar som kommunens målsättningar, allmänna intressen som miljömål och riksintressen med mera och olika anspråk till exempel från turistanläggningarna i Sälenfjällen.

Miljö- och riskfaktorer och principer för lokalisering och utformning av bebyggelse redovisas. Rekommendationer lämnas för markanvändnignen inom olika delområden, tex områden där bebyggelseutveckling förväntas eller områden där bevarandeintressen prioriteras.

I en konsekvensbeskrivning behandlas översiktsplanens miljökonsekvenser. Som underlag för planen har även särskild utredning kring VA inklusive bäddinventering och analys av vägtrafik tagits fram.

Till översiktsplanen finns även flera fördjupningar och ett kommuntäckande tillägg. Dessa gäller tillsammans med Översiktsplan för Malung-Sälens kommun.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17