Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS

För att bidra till och underlätta för en positiv utveckling i kommunen har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tagits fram.

I planen presenteras utvalda områden, vid både stora och små vatten, där dispens från strandskyddet lättare kan vara möjlig att få.

Tillägg till översiktsplan för Malung-Sälens kommun – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 och gäller från 2013-11-25.

Syftet med LIS-planeringen är att möjliggöra utförandet av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i attraktiva, strandnära lägen som inte har starka natur- eller kulturmiljövärden. Det ska finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet. LIS-områdena ska vara av sådan art och ha sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses långsiktigt.

Inom ett LIS-område är fortfarande området inom 100 meter från vattendragen strandskyddade. Du ska som vanligt söka dispens om du vill bygga eller utföra annan åtgärd inom detta område. I lagtexten presenteras sex särskilda skäl varav minst ett måste uppfyllas för att dispens ska kunna beviljas. Om du söker dispens inom ett LIS-område finns ytterligare ett skäl som kan användas, nämligen att åtgärden bidrar till den långsiktiga utvecklingen av landsbygden.

Vy över Väser

Vy över Västerdalälven Foto: Hans Johansson

Sidan uppdaterad: 2023-04-25