Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ny översiktsplan 2024-2025

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste dokument som omfattar hela kommunen. Den ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas på lång sikt.

Kommunens nuvarande översiktsplan kan du ta del av här. Pdf, 23.4 MB.

Vad är viktigt att ha med, tycker du?

Maila dina synpunkter till plan@malung-salen.se

Skriv gärna ”Ny ÖP” i ämnesraden

VIDEO: Ny översiktsplan ska tas fram

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-03-19