Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Workshop om framtida bostäder - vilken bostadstyp ska finnas var i Malung-Sälen?

Linda Örneblad, Johan Sandgren, Åsa Joelsson, Andreas Möllenberg (SD) och Jörgen Norén (S).

Bostadsfrågan är en av de viktigaste frågorna i kommunen enligt både företagare, politiker och invånare.

I onsdags deltog en stor grupp, både politiker och tjänstepersoner på en heldagsworkshop med temat ny översiktsplan för kommunen med fokus på bostadsförsörjning.

Deltagare: kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, presidiet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samtliga nämndordföranden, styrelsen för Malungshem AB, politiska referensgrupp som fullmäktige utsett för översiktsplanarbetet, plan- och byggenheten, kommunchef, chef markfunktionen och kommunens förvaltningschefer.

Syftet var att workshop:a om hur kommunen ska utvecklas kring boendefrågor; vilken typ av bostäder ska finnas var?

Runt bordet: Lars Norin, Sofia Söderström (S), Jörgen Lind (M), Anna Persson (C) och Erik Bloemer.

– Det var en lyckad och givande dag med väldigt gott engagemang och bra samarbete hela dagen mellan alla inblandade. Cecilia Löfgreen på Kairos Future gjorde en intressant föredragning av den studie som kommunen varit med i (Stora flytt- och boendestudien), där det finns nyttiga insikter om vad kommunen kan göra för att bibehålla och stärka sin attraktivitet som plats att bo och leva i, säger Erik Bloemer, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens chef.

Runt bordet: Brita Sohlin (M), Lilian Olsson (S), Tomas Isaksson (Lpo) och planarkitekt Ario Racho.

En stor del av dagen gick ut på att deltagarna i grupper, med stöd av kartunderlag över kommunen, fick diskutera och dokumentera hur kommunens olika delar bör utvecklas när det gäller bostäder.

– Ett glädjande intryck som jag tar med mig i övrigt är att det bostadsförsörjningsprogram som kommunfullmäktige antog i juni verkar sammanfatta kommunens huvudsakliga bostadsbehov mycket väl. Det vi gjorde igår var att, precis som workshopen syftade till, ta nästa steg i form av att börja jobba med var och hur vi tillgodoser dessa behov, menar Erik Bloemer.

Kommunens konsultstöd i översiktsplanarbetet Tyréns, som ledde workshopen, tog med sig all dokumentation för sammanställning. Resultatet kommer att återrapporteras till kommunstyrelsens planberedning den 7 november.

Jan Olof Larsson, Lars-Göran Gustavsson (S), Filip Östensson (M), planarkitekt Amitis Fouladi, Vamas vd Stefan Larsson och Hans Unander (S).

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 21 juli 2024

    Antal betalande besökare till danserna på Orrskogen ökade under årets dansvecka med 1038 personer (+3 %) jämfört med 2023.

  2. 18 juli 2024

    Vi behöver en ny vigselförrättare i Malung-Sälen.

  3. 27 juni 2024

    Nu är snabbladdaren vid E45 i Öje, strax norr om Malung på plats.