Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ny översiktsplan 2024-2025

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste dokument som omfattar hela kommunen. Den ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas på lång sikt.

Kommunens nuvarande översiktsplan kan du ta del av här. Pdf, 23.4 MB.

Vad är viktigt att ha med, tycker du?

Maila dina synpunkter till plan@malung-salen.se

Skriv gärna ”Ny ÖP” i ämnesraden

VIDEO: Ny översiktsplan ska tas fram

Kontakt

22 Juli 2024