Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Workshop om bostadsfrågor

Kommunledning, förtroendevalda, förvaltningschefer, näringsliv, Visit Dalarna och Kairos Future träffades idag för att diskutera frågor kring bostadsförsörjning för vår kommun.

Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden samt vad som påverkar dessa.

Kommunens arbetsgrupp presenterade hur man hittills arbetat med bostadsförsörjningsprogrammet samt identifierade behov och förutsättningar (t.ex. befolkningsutveckling, Malungshems bostadsbestånd, behov för äldre, kommunens markinnehav).

En del av workshopen var även att näringslivet i kommunen fick ge sina perspektiv på bostadsfrågorna samt läget på bostadsmarknaden i kommunen. Här deltog Roberto Malek från Företagarna Malung-Lima-Sälen samt Anders Bjernulf på Destination Sälenfjällen.

Per-Anders Östby på Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden.

Sidan uppdaterad: 2022-11-08

Fler nyheter

  1. 27 februari 2024

    F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktivitet...

  2. 23 februari 2024

    Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

  3. 22 februari 2024

    Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier: