Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Workshop om bostadsfrågor

Kommunledning, förtroendevalda, förvaltningschefer, näringsliv, Visit Dalarna och Kairos Future träffades idag för att diskutera frågor kring bostadsförsörjning för vår kommun.

Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden samt vad som påverkar dessa.

Kommunens arbetsgrupp presenterade hur man hittills arbetat med bostadsförsörjningsprogrammet samt identifierade behov och förutsättningar (t.ex. befolkningsutveckling, Malungshems bostadsbestånd, behov för äldre, kommunens markinnehav).

En del av workshopen var även att näringslivet i kommunen fick ge sina perspektiv på bostadsfrågorna samt läget på bostadsmarknaden i kommunen. Här deltog Roberto Malek från Företagarna Malung-Lima-Sälen samt Anders Bjernulf på Destination Sälenfjällen.

Per-Anders Östby på Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden.

Sidan uppdaterad: 2022-11-08

Fler nyheter

  1. 19 juni 2024

    KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

  2. 17 juni 2024

    Efter att Sofie Eriksson (S) valts till Europaparlamentet fick Hans Unander frågan om att ta hennes plats i riksdagen, men valde att tacka nej.

  3. 17 juni 2024

    Polisstationen i centrala Malung kommer att vara öppen under dansbandsveckan, v.29.