Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Brf Sälenstugan, Västra Sälen 3:16 & 2:29

Planområdet är beläget i Sälenfjällen, vid Sälfjällstorget.

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av området med 2 nya byggnader för högst 24 bostadsrättslägenheter.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådssinformation Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 329.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 655 kB.

Illustrationskarta Pdf, 171.9 kB.

VA-karta Pdf, 181.5 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 14 December 2021 Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:504 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare:

Sidan uppdaterad: 2022-03-17