Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Industriområde Moravägen

Planens syfte är att skapa ett industriområde för ca 15-20 industrifastigheter med en sammanlagd areal på ca10 ha, samt ett område för 20 bostadstomter.

Detaljplanen antogs i KF* : 2022-11-21

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-XX-XX


Uppdaterad plankarta och planbeskrivning inför antagande kommer inom kort.

Plankarta Pdf, 973.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 207.9 kB.

Illustrationskarta Pdf, 876.6 kB.

Riskbedömning Pdf, 2 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 690.7 kB.

VA-karta Pdf, 857.1 kB.

Dagvattenutredning del 1 Pdf, 1.7 MB.

Dagvattenutredning del 2 Pdf, 3.2 MB.

Kartbilaga framtida dagvattenhantering Pdf, 1.1 MB.


Utlåtandet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

* Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-12-02