Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stjärnvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Planen säkerställer även det befintliga pistmaskinstråket.

Detaljplanen antogs av KF*§88: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 11.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

* Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-10-27