Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mobyarna 5:9 m.fl, Mobygärdet

Planen syftar till att skapa möjlighet för både industri och detaljhandel inom och i anslutning till det redan etablerade industriområdet vid Mobygärdet.

Detaljplanen antogs av MSN §69: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-07-16

Plankarta Pdf, 242.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 819.3 kB.

Illustrationskarta Pdf, 192.9 kB.

Grundkarta Pdf, 144.9 kB.

Fastighetsförteckning och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

Sidan uppdaterad: 2024-05-22