Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Joängets Fjällgård samt del av Joängets Tomtområde

Detaljplanens huvudsyfte är att ändra fastighetsindelningen för vissa fastigheter samt utöka byggrätten för uthus, balkonger och skärmtak. Möjlighet att uppföra ett förråd/skotergarage har också skapats.

Planområdet är beläget i Sälenfjällen i strax norr om Hundfjällets fjällanläggningen. Planområdets areal är ca 3,1 ha.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en ändring av fastighetsindelningen för fastigheterna Rörbäcksnäs 41:1, 41:3, 41:4 och 41:5 samt att vägfrågor regleras. Dessutom utökas byggrätten för uthus, balkonger och skärmtak på fastigheterna 41:4 och 41:2 med 30 resp. 60 kvm.

I Planområdets sydvästra del har möjligheten att uppföra ett förråd/skotergarage skapats.

Planförslaget har vunnit laga kraft 2017-03-14

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPdf, 258.7 kB. Pdf, 258.7 kB.

PlanbeskrivningPdf, 762.3 kB. Pdf, 762.3 kB.

VA-karta Pdf, 105.9 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-26