Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Torglägenheterna

Syftet med planförslaget är att förtydliga och förenkla planbestämmelserna på fastigheten västra sälen 8:77, för att kunna uppföra byggnad med bostadsrätter.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 28 juni 2017.

Planförslaget vann laga kraft: 2017-07-26.

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPdf, 351.7 kB. Pdf, 353.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-26