Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fjällbäcken

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av 37 nya tomtplatser för bostäder i 1 till 2 våningar. Planområdet är beläget i södra Lindvallen, öster om Hemfjällsvägen i höjd med liften Express 303.

Detaljplanen antogs av KF § 101 - 2018-10-22

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-11-19

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25