Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fjällbäcken

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av 37 nya tomtplatser för bostäder i 1 till 2 våningar. Planområdet är beläget i södra Lindvallen, öster om Hemfjällsvägen i höjd med liften Express 303.

Detaljplanen antogs av KF § 101 - 2018-10-22

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-11-19

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

19 Juni 2024