Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Toppstuga, Tandådalen

Detaljplanen upprättas med syftet att bygga en toppstuga på fjället Västra Kalven inom Tandådalens skidanläggning i Sälenfjällen, för att öka servicen till skidanläggningens gäster. Toppstugan är strategiskt lokaliserad till mötes­platsen på fjället mellan liftarna Parliften och Norrliften norr om Mio Express toppstation.

Detaljplanen antogs av KF*: 2024-02-26 §6

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2024 - 03 -29

*Kommunfullmäktige

Plankarta Pdf, 375.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 885.5 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret

Sidan uppdaterad: 2024-04-22