Logotyp för Malung-Sälens kommun

Toppstuga, Tandådalen

Detaljplanen upprättas med syftet att bygga en toppstuga på fjället Västra Kalven inom Tandådalens skidanläggning i Sälenfjällen, för att öka servicen till skidanläggningens gäster. Toppstugan är strategiskt lokaliserad till mötes­platsen på fjället mellan liftarna Parliften och Norrliften norr om Mio Express toppstation.

Detaljplanen antogs av KF*: 2024-02-26 §6

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2024 - 03 -29

*Kommunfullmäktige

Plankarta Pdf, 375.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 885.5 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret

20 Juni 2024