Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tandådalens Fjällvillor

Planområdet är beläget i Sälenfjällen vid Tandådalens centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintliga stugor, samt tillbyggnad av ett parhus för att komplettera befintlig bebyggelse. Planen syftar i övrigt till att reglera planområdet i linje med befintlig bebyggelsestruktur.

Detaljplanen antogs av MSN* §27: 2023-03-01

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- 03 -30

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2024-05-22