Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mottagningsstation Tandådalen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en ny mottagningsstation i anslutning till den befintliga mottagningsstationen. Planens syfte är även att möjliggöra fastighetsreglering. Planområdet är beläget strax väster om Tandådalens fjällanläggning mellan Fjällvägen och Stjärnvägen.

Detaljplanen antogs av BN § 61 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta Pdf, 234.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 189.6 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25