Logotyp för Malung-Sälens kommun

Mottagningsstation Tandådalen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en ny mottagningsstation i anslutning till den befintliga mottagningsstationen. Planens syfte är även att möjliggöra fastighetsreglering. Planområdet är beläget strax väster om Tandådalens fjällanläggning mellan Fjällvägen och Stjärnvägen.

Detaljplanen antogs av BN § 61 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta Pdf, 234.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 189.6 kB.

20 Juni 2024