Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Östra Rönningen

Området Östra Rönningen är beläget i Lindvallens norra delar, strax söder om Fjällvägen.

Planförslaget syftar  till att öka byggrätterna, möjliggöra delning av de stora befintliga tomterna, samt utreda om det är möjligt att komplettera området med nya tomter.

Detaljplanen antogs av KF*: 2021-05-24

Planförslaget har vunnit Laga kraft: 2021- 06-23

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

* KF = Kommunfullmäktige

Utlåtande finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Sidan uppdaterad: 2023-06-07