Logotyp för Malung-Sälens kommun

Östra Rönningen

Området Östra Rönningen är beläget i Lindvallens norra delar, strax söder om Fjällvägen.

Planförslaget syftar  till att öka byggrätterna, möjliggöra delning av de stora befintliga tomterna, samt utreda om det är möjligt att komplettera området med nya tomter.

Detaljplanen antogs av KF*: 2021-05-24

Planförslaget har vunnit Laga kraft: 2021- 06-23

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

* KF = Kommunfullmäktige

Utlåtande finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


22 Juli 2024