Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Industriområde Västra Ärnäs

Området är beläget på del av Lima besparingsskog S:1, Västra Ärnäs 11:24 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och gator i anslutning till befintlig verksamhet.

Detaljplanen antogs av KF*§90: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Illustrationskarta Pdf, 332 kB.

 

* Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-10-27