Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Simhall i Malung

Planområdet är beläget ca 1 km öster om Malung centrum och omfattar ca 4000kvm. Planområdet är beläget inom fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna 48:2. Båda ägs av Malung-Sälens kommun.

Planen syftar till att möjliggöra ett uppförande av ett badhus med tillhörande parkering

Detaljplanen antogs av KF*: 2022-04-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-05-25

Plankarta Pdf, 307.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 934.6 kB.

Illustrationsplan Pdf, 128.1 kB.

Utlåtandet där alla yttranden ifrån samråd och granskningen bemöts, finns tillgängligt efter förfrågan på: plan@malung-salen.se

KF*= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-05-27